Home » Immobilisatie van een zwangere

Immobilisatie van een zwangere

Het protocol van de LPA 7.2 leid ons richting immobilisatie en beagumenteerd deze:

 

Is de patient geintubeerd?

NEE


Is de GCS < 15?

NEE


Enig risico op wervelletsel indicatoren:

HET, hiermee wordt bedoeld:

val van > 5 m hoogte of 3 x hoogte van de lichaamslengte van het slachtoffer?

aanrijding van een voetganger met een voertuig met een snelheid groter dan 10 km/h?

aanrijding in een voertuig met een snelheid groter dan 65 km/h?

verkorting van voertuig > 50 cm, passagierzijde > 30 cm, over de kop?

een ster in de voorruit veroorzaakt door de inzittende?

uit het voertuig geslingerd slachtoffer?

vrijkomen van de airbag?

elk mechanisme met een harde klap op hoofd, nek, romp en bekken?

zijwaartse krachten op nek en romp?

geslingerd uit c.q. voertuig?

duiken in ondiep waterongeval met plotselinge acceleratie/deceleratie?

JA (zijwaartse krachten, > 65 km/h, ster in de voorruit, harde klap bekken.)


Nexus criteria van toepassing:

focale neurologische uitval?

pijn wervelkolom?

niet alert en/of geen adequate communicatie met patiënt mogelijk?

intoxicatie?

afleidende pijn en/of verdenking extremiteitsletsel?

verdenking schedelbasis fractuur?

aangezichtsletsel?

epileptisch insult (a.g.v. trauma capitis)?

JA (aangezichtsletsel.)


Canadia C-spine rule (geen cwk immobilisatie bij...) van toepassing?:

geen verlaagd bewustzijn, en geen aanwijzingen hoog risico (leeftijd > 65 jaar, paresthisieen in extremiteiten, gevaarlijke mechanismen), en wel aanwijzingen laag risico (gelopen, nekklachten later ontstaan, laag energetisch van achteren aangereden), en patiënt kan nek actief 45 graden naar li en re draaien.

NEE (zie bovenstande criteria.)